TÖÖTOAD

Viime läbi erinevaid teoreetilisi ja praktilisi spordi- ja tervise teemalisi seminare ning töötubasid koolidele, ettevõtetele ning treeningrühamdele. Töötoad kujundame vastavalt sihtgruppi vanusele ja teadmiste tasemele. M&M Strength peab füüsilise tervise ja vormi kõrval väga oluliseks ka vaimsete võimete arendamist ja haritust. Tänapäeval on internetist võimalik leida suurel hulgal informatsiooni nii treenimise kui ka toitumise kohta, mille hulgas on paraku väga palju valeinformatsiooni. Valesti treenides ja toitudes on vigastuste oht suur ja võib endale teha pigem kahju kui kasu.

Jõusaalitreeningu alused teooria

Jõusaalis treenimine kogub järjest enam populaarsust, kuid paraku ei suudeta suurest interneti inforägastikust leida enda jaoks just sobivat lähenemist. Jõusaalitreeningu teoreetiliste aluste mõistmine on oluline vahend, et treeninguga oma eesmärke saavutada. Loengu käigus anname ülevaate erinevatest jõutreeningu viisidest, vahenditest ja käsitleme erinevaid metoodikaid.

Registreerima!

Treeningut toetav toitumine ja toidulisandid

Sportliku tulemuse ja hea vormi saavutamisel mängib olulist rolli vastav toitumine. Loengu käigus anname ülevaate toitumise põhialustest ning tutvustame sportlaste toitumise spetsiifilisust. Lisaks toitumisele anname ülevaate ka enamlevinumatest toidulisanditest ning nende funktsioonist ja vajalikkusest.

Registreerima!

Tervisliku toitumise alused

Tervislik toitumine on üheks meie igapäevase heaolu aluseks. Loengu käigus käsitleme üldiseid toitumise aluseid, selgitame tervisliku toitumise olemust, anname nippe, kuidas kujundada tervislikke toitumisharjumusi ning anname ülevaate erinevatest toitumisega seotud müütidest.

Registreerima!

Jõusaalitreeningu alused praktika

Jõusaalis treenimine nõuab teadmisi, kuidas sooritada harjutusi korrektse tehnika ja koormusega, et tagada areng ning vältida seejuures vigastusi. Jõusaalitreeningu praktilistes alustes käime läbi põhilised harjutused erinevatele lihasgruppidele ning õpetame korrektseid tehnikaid nii vabade raskuste kui masinatega treenides.

Registreerima!

Toitumine

Toitumine on tihedalt seotud meie igapäevase heaoluga, olgu tegemist sportlase, kontoritöötaja või õpilasega. Kohandame toitumisteemalise seminari kollektiivi huvist ja vajadustest lähtuvalt. Mõned näited: toitumine sportliku saavutusvõime parandamiseks, tervisliku toitumise alused, suhkru mõju meie tervisele, toidulisandite kasutamise vajadus ja palju muud.

Registreerima!

Igapäevane liikumisaktiivsus ja treenimine

Liikumisaktiivsus on oluline osa inimese tervisest ja heaolust. Liikumise ja treenimise seminarid käsitlevad nii treenimisest tingitud kasutegureid kui ka ohtusid, mis kaasnevad ületreeninguga. Liikumisaktiivsust seostatakse tihti spordiga, kuid oma tervise parandamiseks ei pea treenima nagu tippsportlane. Seminarid, töötoad ja loengud on väga mitmekülgsed ning pole kivisse raiutud – lähtume eelkõige kliendi huvist, olgu selleks tippsportlaste üldkehaline ettevalmistustreening või soov parandada oma tervist liikumisaktiivsuse suurendamise abil.

Registreerima!

Jõu ja tervise telk

Kutsu jõu ja tervise telk oma üritusel! Näiteks firma suvepäevadele, laadale või laagrisse, ning viime läbi erinevaid seminare ja töötubasid, mis käsitlevad toitumist, jõutreeningut ja tervist! Telk on varustatud professionaalse jõusaali varustusega. Samuti saame telgis läbi viia erinevaid teoreetilisi töötubasid.

Registreerima!

Ei leidnud sobivat teemat?

Võta ühendust ja kujundame sinu soovidele vastava koolituse või töötoa!